Rijksinspectie Digitale Infrastuctuur

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen:  Agentschap Telecom) houdt namens de Minister van Economische Zaken toezicht op de examens. De RDI stelt tevens de resultaten formeel vast. Na vaststelling worden de resultaten door de Stichting Radio Examens zo spoedig mogelijk aan de geëxamineerden medegedeeld.
 

De website van de RDI is te bereiken door op de onderstaande link te klikken.

 Het klantencontactcentrum van de RDI is telefonisch bereikbaar op 088041600 en per E-mail op info@rdi.nl .