Informatie

In deze afdeling vindt u de Privacyverklaring van de Stichting Radio Examens en enkele documenten die voor de studie voor de examens of als achtergrondinformatie belangrijk zijn.
De exameneisen voor het F-examen zijn de versie van Agentschap Telecom, zoals deze kort voor de overdracht aan het CBR gold. Op de CBR-website ontbreekt op dit moment een link naar deze eisen, maar inhoudelijk zijn er nog geen belangrijke wijzigingen te verwachten.
Via de link naar de Informatie over het examen RZAM-N (radiozendamateur novice) komt u op de webpagina van het CBR waarop de eisen voor het N-examen zijn te vinden.
De regels voor het amateur-frequentiegebruik vindt u in de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie 18 juni 2021.
Via het pull-down menu bovenaan deze pagina vindt u ook extra informatie over de Regeling, studiemateriaal en cursussen.

 

Exameneisen voor het F-examen radiozendamateurs
 Informatie over het examen RZAM-N (radiozendamateur novice)
Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie 18 juni 2021

– Informatie over het roeplettersysteem in Nederland

– Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen

Examenvoorbeelden

– Privacyverklaring Stichting Radio Examens 2023.pdf


Wij pretenderen met deze informatie geen volledigheid. De Stichting Radio Examens geeft geen cursusboeken uit. U zult u de vereiste technische examenstof zelf door studie of cursussen eigen moeten maken.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de VERON, de VRZA , de DLZA , IWAB en bij de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.