Informatie

In deze afdeling vindt u de Privacyverklaring van de Stichting Radio Examens en enkele documenten die voor de studie voor de examens of als achtergrondinformatie belangrijk zijn.
Via onderstaande links "Informatie over het examen RZAM-F (radiozendamateur full)" respectievelijk "...RZAM-N (radiozendmateur novice)" komt u op de betreffende webpagina van het CBR waarop de eisen voor het F en het N-examen zijn te vinden.
De regels voor het amateur-frequentiegebruik vindt u in de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie 1 januari 2024.
Via het pull-down menu bovenaan deze pagina vindt u ook extra informatie over de Regeling, studiemateriaal en cursussen.

 

Informatie over het examen RZAM-F (radiozendamateur full)
 Informatie over het examen RZAM-N (radiozendamateur novice)
Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015

– Informatie over het roeplettersysteem in Nederland

– Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen

– Ethiek en operationele procedures zendamateurs.pdf
Examenvoorbeelden

– Privacyverklaring Stichting Radio Examens 2023.pdf


Wij pretenderen met deze informatie geen volledigheid. De Stichting Radio Examens geeft geen cursusboeken uit. U zult u de vereiste technische examenstof zelf door studie of cursussen eigen moeten maken.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de VERON, de VRZA , de DLZA , IWAB en bij de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.