Informatie

In deze afdeling vindt u de Privacyverklaring van de Stichting Radio Examens en documenten die voor de studie voor de examens of als achtergrondinformatie belangrijk zijn.
De Exameneisen F en N maken deel uit van de Examenregeling frequentiegebruik 2008.
De Gebruikersbepalingen zijn afgeleid uit de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015, maar ze zijn niet meer helemaal up-to-date (de 60 m band staat er nog niet in vermeld).
Agentschap Telecom heeft de Gebruikersbepalingen amateur frequentiegebruik inmiddels verwijderd van haar website en verwijst voor de regels die nu gelden voor de radiozendamateur naar de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015.
De Gebruikersbepalingen zijn echter nog belangrijk voor de examens en daarom vindt u ze hier in de laatste versie, voordat ze door AT werden verwijderd.
Via het pull-down menu bovenaan deze pagina vindt u ook extra informatie over studiemateriaal en cursussen.

 

Exameneisen voor het F-examen
Exameneisen voor het N-examen

– Examenregeling 2008

– Gebruikersbepalingen-amateurfrequentiegebruik (dec 2016) en Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015

– Uitleg over toewijzen radio-identificaties (roepletters) radiozendamateurs

– Studiehulp

Examenvoorbeelden

Privacyverklaring Stichting Radio Examens

Wij pretenderen met deze informatie geen volledigheid. De Stichting Radio Examens geeft geen cursusboeken uit. U zult u de vereiste examenstof zelf door studie of cursussen eigen moeten maken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de VERON, de VRZA , de DLZA , IWAB en bij de website van het Agentschap Telecom.