Regels voor het amateur-frequentiegebruik

De regels waaraan u zich als radiozendamateur tijdens het zenden dient te houden staan in de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (versie 1 januari 2024). In elk examen worden een aantal vragen gesteld die over deze Regeling gaan. Bestudeer hem dus goed.

Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 

Om de studie iets te vergemakkelijken, is door de Stichting Radio Examens een uittreksel uit de Regeling gemaakt. De Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (versie 20 juni 2024) bevat namelijk ook veel paragrafen en tabellen voor het maritieme gebruik, die niet voor het radiozendamateurisme van toepassing zijn. In het uittreksel is alleen de voor radiozendamateurs van toepassing zijnde informatie opgenomen, met hier en daar enkele verduidelijkingen. Deze versie is alleen ter informatie en voor studiedoeleinden. Het is geen rechtsgeldig document.

Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 versie 30 juni 2024.pdf