Regels voor het amateur-frequentiegebruik

De regels waaraan u zich als radiozendamateur tijdens het zenden dient te houden staan in de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015. In elk examen worden een aantal vragen gesteld die over deze Regeling gaan. Om de studie iets te vergemakkelijken, is een korte samenvatting van de Regeling gemaakt. Bestudeer hem dus goed. Op 18 juni 2021 is de Regeling aangepast aan de verruiming van de mogelijkheden voor Novice-amateurs.

Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie 18 juni 2021 en de bekendmaking van de op 18 juni 2021 van kracht geworden wijzigingen 

De Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (versie 18 juni 2021) bevat ook veel paragrafen en tabellen voor het maritieme gebruik, die niet voor het radiozendamateurisme van toepassing zijn. Hieronder staat een door de Stichting Radio Examens gemaakte korte samenvatting van de Regeling, waarin alleen de voor radiozendamateurs van toepassing zijnde informatie is opgenomen. Deze samenvatting is alleen ter informatie en voor studiedoeleinden. Het is geen rechtsgeldig document.


Korte samenvatting Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015