Regels voor het amateur-frequentiegebruik

De regels waaraan u zich als radiozendamateur tijdens het zenden dient te houden staan in de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015. In elk examen worden een aantal vragen gesteld die over deze Regeling gaan. Bestudeer hem dus goed. Op 18 juni 2021 is de Regeling aangepast aan de verruiming van de mogelijkheden voor Novice-amateurs.

Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie 18 juni 2021 en de bekendmaking van de op 18 juni 2021 van kracht geworden wijzigingen 

Om de studie iets te vergemakkelijken, is door de Stichting Radio Examens een korte versie gemaakt. De Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (versie 18 juni 2021) bevat namelijk ook veel paragrafen en tabellen voor het maritieme gebruik, die niet voor het radiozendamateurisme van toepassing zijn. In de korte versie is alleen de voor radiozendamateurs van toepassing zijnde informatie opgenomen. Deze versie is alleen ter informatie en voor studiedoeleinden. Het is geen rechtsgeldig document.

Korte versie Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (bijgewerkt 9 september 2023).pdf