Stichting Radio Examens: Wie zijn wij


 

Als u als radiozendamateur gebruik wilt maken van frequentieruimte, moet u kunnen bewijzen dat u genoeg kennis heeft van techniek en regelgeving. U moet hiervoor een examen (niveau Novice of Full) doen. De Stichting Radio Examens (SRE) organiseert sinds 2008 de examens die u in staat stellen om het examen Radiozendamateur Novice en Full af te leggen. Wij zijn erkend als Examinerende Instelling. De examens die wij afnemen worden samengesteld door het Agentschap Telecom.

Aanmelden voor een examen
Ongeveer 6 maal per jaar organiseert de SRE een mogelijkheid om examen te doen. De data waarop examens worden georganiseerd zijn hier te vinden. Aanmelden voor een examen is mogelijk via het online formulier op deze website.

De examenkosten zijn voor 2022 en 2023 door de overheid vastgesteld op € 72,00 en worden niet gerestitueerd als u bij nader inzien afziet van het examen. Lees daarom wat er op de pagina Examengeld hierover staat!
 

Examentaken Agentschap Telecom per 1 juli 2023 naar CBR
Agentschap Telecom (AT) draagt de taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens over aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten die het zendamateurexamen willen doen hun examen afleggen bij het CBR.

De overdracht van taken is nodig omdat de examentaken te ver af zijn komen te staan van de kernactiviteiten van het AT. Ook is de ICT-omgeving waarin de examens worden gemaakt verouderd en is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om de inhoudelijke kwaliteit van de examens te kunnen garanderen. Tegen deze achtergrond is AT op zoek gegaan naar een partij die de examentaken kan overnemen. Hieruit is het CBR als een geschikte partij naar voren gekomen. Voor het CBR is het ontwikkelen en afnemen van examens een kernactiviteit.
De komende maanden gebruiken AT en CBR om de overdracht te formaliseren. Het gaat daarbij niet alleen om operationele zaken en kennisoverdracht, maar ook om aanpassingen in de wet- en regelgeving die de overdracht juridisch mogelijk maken.

Vanaf 1 juli 2023 kunnen kandidaten een radio-examen bij een CBR Examencentrum afleggen. Hiervan zijn er 20 verspreid door heel Nederland. De kandidaat kiest zelf de dag en het tijdstip waarop hij examen wil doen. Omdat het CBR de examens digitaal afneemt, ontvangt de kandidaat direct na het examen de uitslag. De uitslag wordt daarna door het CBR automatisch doorgegeven en verwerkt in het Gebruikersregister van AT. Geslaagde kandidaten kunnen hierdoor sneller dan op dit moment zichzelf in het Gebruikersregister registreren en hun (nieuwe) roepletters aanvragen.
 
Totdat de overdracht is gerealiseerd, blijft de Stichting Radio Examens (SRE) verantwoordelijk voor de organisatie van de radio-examens. In 2023 zal de SRE nog examens afnemen in januari, maart, mei en juni. De examendata worden gepubliceerd op de pagina Examendata van deze website (https://www.radio-examen.nl).

Lees hier ook de antwoorden op veel gestelde vragen over de overdacht van examentaken.
 

Voorbereiden op het examen
Onder het menu Informatie vindt u verwijzingen naar voor de studie belangrijke documenten. Ook vindt u er een door de Stichting Radio Examens gemaakte studiehulp voor de hoofdstukken 11 t/m 13 van de exameneisen, twee voorbeeldexamens en de Privacyverklaring van de Stichting Radio Examens.

Geslaagd? Dan kunt u zich als radiozendamateur aanmelden
Onder het menu Agentschap Telecom vindt u instructies hoe u kunt inloggen op uw persoonlijke pagina bij Agentschap Telecom om uzelf te registreren als radiozendamateur als u geslaagd bent voor het F- of N-examen.