Doelstelling

De stichting radio-examens is een initiatief van de VERON en de VRZA en stelt zich ten doel examens tot het behalen van een radio-amateur vergunning af te nemen.

Op deze website treft u binnenkort een lijst aan van opleidingen die onder auspiciën van de radio-amateur verenigingen worden gegeven.

Tevens kunt u zich aanmelden voor het examen ter verkrijging van een F (Full) of N (Novice) vergunning.

Ook treft u op de website enige, door het Agentschap Telecom vervaardigde, documenten aan ten aanzien van de regelgeving en een proefexamen.

Pas aan