Regels voor het examen

 1. Zorg ervoor dat u tenminste 10 minuten vóór aanvang van het examen aanwezig bent in de wachtruimte. Tijdens de Covid-19 pandemie kunnen er controles bij de ingang van het zalencomplex zijn en zal u gevraagd worden iets eerder te komen (zie uw uitnodiging).
 2. U mag de examenzaal niet eerder binnengaan dan dat u hiertoe bent uitgenodigd door een medewerker van de Stichting Radio Examens. Medewerkers van de Stichting Radio Examens dragen een badge met het logo van de Stichting.
 3. Als u te laat komt, kunt u worden geweigerd.
 4. U dient plaats te nemen achter de tafel met het tafelnummer dat vermeld is op uw uitnodigingsbrief.
 5. U dient de uitnodigingsbrief te allen tijde bij u te hebben en op verzoek te tonen.
 6. U moet zich kunnen legitimeren met een officieel legitimatiebewijs. Dus paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs (als u geen van deze bewijzen hebt, dan uw verblijfsvergunning).
 7. Alle gebruik van elektronische communicatieapparatuur is tijdens het examen uitdrukkelijk verboden. Meegebrachte elektronische communicatieapparatuur dient volledig uitgeschakeld te zijn en goed te zijn opgeborgen. Een hoortoestel is, indien medisch noodzakelijk, toegestaan. Smart watches zijn niet toegestaan. U hebt tijdens het examen uw horloge niet nodig, want er wordt gezorgd voor een in de hele zaal afleesbare klok.
 8. Rekenmachines: alleen een niet-programmeerbare rekenmachine (dus een rekenmachine waarin niet tevoren formules langdurig zijn op te slaan) mag worden gebruikt. Rekenmachines als de Casio FX-82MS of de Texas Instruments TI-30 zonder ‘Multiview’ en alle eenvoudiger typen zijn toegestaan. De TI-30 Multiview-versies zijn niet toegestaan, omdat daar formules in zijn op te slaan. De rekenfunctie van andere apparaten zoals smartphones mag niet worden gebruikt. De beoordeling of een apparaat is toegestaan berust bij de Stichting Radio Examens.
 9. U mag op uw tafel naast de papieren die u krijgt alleen een potlood of ballpoint, gum, een niet programmeerbare rekenmachine, uw legitimatiebewijs en de uitnodigingsbrief hebben.
  Op het antwoordblad mag u de kleuren rood en groen niet gebruiken.
 10. Het boekje met de examenvragen heeft tegenover de pagina's met vragen een blanco pagina, welke kan worden gebruikt voor berekeningen e.d.
 11. U mag de zaal niet eerder dan 30 minuten na aanvang van het examen verlaten en mits uw legitimatiebewijs is gecontroleerd.
 12. U krijgt twee antwoordformulieren, waarop de antwoorden op de gestelde vragen door het plaatsen van duidelijke  kruisjes, geen letters of streepjes, moeten worden ingevuld. U plaatst een kruisje naast het nummer van de vraag en in de kolom (A, B, C of D bij een F-examen, A, B of C bij een N-examen) van het antwoord dat volgens u goed is. Hebt u zich vergist? Gum het verkeerde antwoord dan goed uit of maak het vakje van het foute antwoord helemaal zwart. Een niet ingevuld antwoord of twee kruisjes op één regel wordt als fout geteld.
 13. Een van de antwoordformulieren kunt u meenemen om de antwoorden thuis te vergelijken met de goede antwoorden die later op de avond op onze website staan. Het andere (voorzien van uw handtekening) dient u vóór uw vertrek bij de secretaris in te leveren. Uiteraard telt alleen het door u ingeleverde antwoordblad voor de score.
 14. Als u klaar bent steekt u uw hand op. Wacht, tot u van een surveillant een teken krijgt, dat u uw antwoordblad mag inleveren. U gaat naar de tafel van de secretaris en levert uw antwoordblad en de examenvragen daar in. Maak geen lawaai bij het vertrek uit de zaal en op de gang bij de deur.
 15. Soms worden bij een vraag tekeningen gegeven waar u uit moet kiezen. Onder de tekening staat een nummer. U kiest het nummer en daarna kijkt u bij de antwoorden achter welke letter dat nummer staat.
  De combinatie van antwoordletter en nummer van de tekening wisselt bij elk examen en is meestal niet dezelfde volgorde als de tekeningen, kijk hier dus goed naar! De letter waar het goede tekeningnummer achter staat is uw antwoord op de vraag.
 16. Het F-examen duurt 1 uur en 45 minuten, het N-examen duurt 1 uur en 15 minuten.
 17. Op de avond na afloop van het examen komen de goede antwoorden als download op onze website ter beschikking.
 18. U bent pas geslaagd, wanneer u van de Stichting Radio Examens het bericht hebt gekregen waar dat in staat. U kunt zich dan met een eigen call registreren als gebruiker van amateurfrequenties via de website van Agentschap Telecom.