Gebruikersbepalingen en de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015

De Gebruikersbepalingen zijn afgeleid uit de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015, maar zijn niet meer geldig. 
Agentschap Telecom verwijst voor de regels die nu gelden voor de radiozendamateur naar de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015. De Gebruikersbepalingen zijn echter nog belangrijk voor de examens en daarom vindt u ze hier in de laatste versie.

Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik, versie december 2016

Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 en de daarop sinds 18 juni 2021 geldende wijzigingen 


De Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 bevat ook veel paragrafen en tabellen voor het maritieme gebruik, die niet voor het radiozendamateurisme van toepassing zijn. Hieronder staat een door de Stichting Radio Examens gemaakte korte samenvatting van de Regeling, waarin alleen de voor radiozendamateurs van toepassing zijnde informatie is opgenomen. De sinds 18 juni 2021 geldende wijzigingen zijn hierin verwerkt. Deze samenvatting is alleen ter informatie en voor studiedoeleinden. Het is geen rechtsgeldig document.


Korte samenvatting Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015