Gebruikersbepalingen en de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015

De Gebruikersbepalingen zijn afgeleid uit de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015, maar ze zijn niet meer up-to-date (de 60 m band staat er nog niet in en crossbandverbindingen zijn nu toegestaan in de 50 en 70 MHz banden). Agentschap Telecom heeft de Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik inmiddels verwijderd van haar website en verwijst voor de regels die nu gelden voor de radiozendamateur naar de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015. De Gebruikersbepalingen zijn echter nog belangrijk voor de examens en daarom vindt u ze hier in de laatste versie, voordat ze door AT werden verwijderd.

Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik, versie december 2016

Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015


De Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015 bevat ook veel paragrafen en tabellen voor het maritieme gebruik, die niet voor het radiozendamateurisme van toepassing zijn. Hieronder staat een door de Stichting Radio Examens gemaakte korte samenvatting van de Regeling, waarin alleen de voor radiozendamateurs van toepassing zijnde informatie is opgenomen.
Deze samenvatting is alleen voor informatie en geen rechtsgeldig document.

Korte samenvatting Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015