Examenuitslag /actuele informatie

Vanaf 1 maart kleine wijzigingen in de vragen over de voorschriften
Tot nu toe waren de vragen over de voorschriften gebaseerd op de inmiddels verouderde Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik.
M.i.v. 1 maart 2023 zullen deze vragen zijn aangepast aan de huidige versie van de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015.
De regeling is te vinden via menu Informatie op deze website en via de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Ook de door de Stichting Radio Examens geschreven Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen is gewijzigd. U vindt dit document op deze website onder menu Informatie.

(Publicatiedatum 25 januari 2023)

Examens 18 januari 2023 (Nijkerk)
Goede antwoorden van het F-examen
Goede antwoorden van het N-examen

Het voorlopig slagingpercentage voor het F-examen: 50% geslaagd.
Het voorlopig slagingpercentage voor het N-examen: 82,1% geslaagd.

Wat gebeurt er na het examen?
- Wij kijken de examens na en leggen de behaalde scores vast (status: gereed op 18 januari).
- Wij sturen de behaalde scores aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (status: gereed op 19 januari)
- Rijksinspectie Digitale Infrastructuur controleert de gegevens van de kandidaten en voert de gegevens van de geslaagde kandidaten op in het gebruikersregister. Ook zorgt het de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ervoor dat de Staatssecretaris de uitslag van het examen kan vaststellen.
- Nadat dit is gebeurd, informeert de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur de Stichting Radio Examens (SRE) dat de uitslag definitief is.
- Zodra SRE dit bericht ontvangen heeft, wordt per e-mail een bericht gestuurd aan alle kandidaten dat de uitslag bekend is. Daarna versturen wij ook per post de uitslag. Ben je geslaagd? Dan ontvang je ook een certificaat. 
- Zodra de uitslag definitief is, kan je als je bent geslaagd je (nieuwe) roepletters online registreren op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Tussen het moment van het examen en de definitieve uitslag zit meestal een periode van ongeveer 2 à 3 weken. 


(publicatiedatum 18 januari 2023)


De examens van 1 november zijn goedgekeurd
We hebben van Agentschap Telecom, supersnel, vernomen dat de gegevens van de geslaagden van de examens van 1 november zijn goedgekeurd en ingevoerd in het gebruikersregister. Dit betekent voor de geslaagden, dat vanaf nu inloggen via de website van AT mogelijk is om je (nieuwe) call te registreren. Je hebt daarbij je DigiD nodig. Mochten je gegevens na inloggen met DigiD nog niet zichtbaar worden of mocht het zo zijn dat je je call nog niet kunt invoeren, wacht dan enkele dagen en probeer het dan opnieuw. ZIe verder de instructies in de mail die je krijgt.

De brieven met de uitslag (en voor de geslaagden de certificaten) zijn op 10 november op de post gegaan.

(publicatiedatum 10 november 2022)Goede antwoorden examen 1 november 2022
Goede antwoorden F-examen 1 november
Goede antwoorden N-examen 1 november

Het voorlopige slagingspercentage van het F-examen: 52,2% geslaagd
Het voorlopige slagingspercentage van het N-examen: 87,8% geslaagd

(publicatiedatum 1 november 2022)


Examentaken Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) per 1 juli 2023 naar CBR
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom) draagt de taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens over aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten die het zendamateurexamen willen doen hun examen afleggen bij het CBR.
De overdracht van taken is nodig omdat de examentaken te ver af zijn komen te staan van de kernactiviteiten van de RDI. Ook is de ICT-omgeving waarin de examens worden gemaakt verouderd en is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om de inhoudelijke kwaliteit van de examens te kunnen garanderen.
Tegen deze achtergrond is de RDI op zoek gegaan naar een partij die de examentaken kan overnemen. Hieruit is het CBR als een geschikte partij naar voren gekomen. Voor het CBR is het ontwikkelen en afnemen van examens een kernactiviteit.
De komende maanden gebruiken de RDI en CBR om de overdracht te formaliseren. Het gaat daarbij niet alleen om operationele zaken en kennisoverdracht, maar ook om aanpassingen in de wet- en regelgeving die de overdracht juridisch mogelijk maken.

Vanaf 1 juli 2023 kunnen kandidaten een radio-examen bij een CBR Examencentrum afleggen. Hiervan zijn er 20 verspreid door heel Nederland. De kandidaat kiest zelf de dag en het tijdstip waarop hij examen wil doen. Omdat het CBR de examens digitaal afneemt, ontvangt de kandidaat direct na het examen de uitslag. De uitslag wordt daarna door het CBR automatisch doorgegeven en verwerkt in het Gebruikersregister van de RDI. Geslaagde kandidaten kunnen hierdoor sneller dan op dit moment zichzelf in het Gebruikersregister registreren en hun (nieuwe) roepletters aanvragen.
 
Totdat de overdracht is gerealiseerd, blijft de Stichting Radio Examens (SRE) verantwoordelijk voor de organisatie van de radio-examens. In 2023 zal de SRE nog examens afnemen in januari, maart, mei en juni. De examendata worden gepubliceerd op de pagina Examendata van deze website (https://www.radio-examen.nl).

Lees hier ook de antwoorden op veel gestelde vragen over de overdracht van examentaken.

(publicatiedatum: 8 juli 2022)


Tarieven examens 2022/2023
Op 4 november 2021 is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022 gepubliceerd. Hierin staan de regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van de RDI (voorheen Agentschap Telecom). In de regeling is terug te vinden dat voor de N- en F-examens die in 2022 worden gehouden het tarief 72 euro bedraagt. Dit tarief blijft in 2023 gehandhaafd. 

(publicatiedatum: 7 november 2021, update 7 januari 2023)

 

Coronavirus (Covid-19)
Wilt u weten hoe de Stichting Radio Examens omgaat met het coronavirus? Lees de informatie hier.

(publicatiedatum: 13 oktober 2020)

 

Wijziging in beleid rond meegeven van examenopgaven
Agentschap Telecom (nu: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, RDI) staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

(publicatiedatum: 6 augustus 2020)