Examenuitslag /actuele informatie

Goede antwoorden examens 22 juni 2022
Hier vind je de goede antwoorden van de examens die op 22 juni zijn gehouden in Nieuwegein:

Goede antwoorden F-examen 22 juni 2022
Goede antwoorden N-examen 22 juni 2022

De voorlopige uitslag van de examens: 
Voor het F-examen is 58,8% geslaagd.
Voor het N-examen is  80,4% geslaagd.

Wat gebeurt er na het examen?
- Wij kijken de examens na en leggen de behaalde scores vast (gereed op 22 juni).
- Wij sturen de behaalde scores aan Agentschap Telecom (op 23 juni).  
- Agentschap Telecom controleert de gegevens van de kandidaten en voert de gegevens van de geslaagde kandidaten op in het gebruikersregister. Ook zorgt het Agentschap Telecom ervoor dat de Staatssecretaris de uitslag van het examen kan vaststellen.
- Nadat dit is gebeurd, informeert Agentschap Telecom de Stichting Radio Examens (SRE) dat de uitslag definitief is. 
- Zodra SRE dit bericht ontvangen heeft, wordt per e-mail een bericht gestuurd aan alle kandidaten dat de uitslag bekend is. Daarna versturen wij ook per post de uitslag. Ben je geslaagd? Dan ontvang je ook een certificaat. 
- Zodra de uitslag definitief is, kan je als je bent geslaagd je (nieuwe) roepletters online registreren op de website van Agentschap Telecom. 

Tussen het moment van het examen en de definitieve uitslag zit meestal een periode van ongeveer 3 weken. 

(publicatiedatum 22 juni 2022)

Beschikking over de examens van 21 mei 2022 ontvangen

De beschikking van Agentschap Telecom, waarmee de examens van 21 mei zijn vastgesteld (= goedgekeurd), is vandaag ontvangen. De geslaagden kunnen hun roepletters nu registreren via de website van Agentschap Telecom. De brieven met de uitslag zijn op 31 mei verzonden. 

Mocht het registreren van uw roepletters nog niet direct lukken, dan kan het zijn dat de voorbereiding van het register op uw inloggen nog niet afgerond is of dat het behaalde certificaat nog niet is toegevoegd aan uw persoonlijke pagina. Probeer het dan over een halve week nogmaals. Eventuele klachten hierover kunt u indienen bij de helpdesk van Agentschap Telecom, tel. 050 5877444 of via e-mail bij info@agentschaptelecom.nl.

(publicatiedatum: 31 mei 2022)

Goede antwoorden examens 21 mei
Het voorlopig slagingspercentage van het F-examen is 63,2 % en van het N-examen 84,8%.

Goede antwoorden F-examen 21 mei 2022.pdf
Goede antwoorden N-examen 21 mei 2022.pdf

(publicatiedatum: 21 mei 2022)


Tarieven examens 2022
Op 4 november 2021 is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022 gepubliceerd. Hierin staan de regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom. In de regeling is terug te vinden dat voor de N- en F-examens die in 2022 worden gehouden het tarief 72 euro bedraagt. Wie voor 4 november zijn examengeld voor een examen in 2022 heeft betaald, hoeft het verschil van 1 Euro niet bij te betalen. 

(publicatiedatum: 7 november 2021)


Onderzoek Agentschap Telecom naar het overdragen van de examentaken
Het Agentschap Telecom (AT) onderzoekt of zij haar examentaken en die van de examinerende instellingen in de toekomst kan overdragen aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Op dit moment is het nog onzeker of het CBR examentaken overneemt van AT. Een eventuele overdracht van examentaken aan het CBR zal in elk geval niet eerder dan in 2023 zijn.

Dit betekent dat in 2022 de amateurradio-examens gewoon door de Stichting Radio Examens worden georganiseerd. De data waarop publiceren wij als gewoonlijk op de pagina "examendata" van onze website.

(gewijzigd op: 16 februari 2022)
 


Coronavirus (Covid-19)
Wilt u weten hoe de Stichting Radio Examens omgaat met het coronavirus? Lees de informatie hier.

(publicatiedatum: 13 oktober 2020)

 

Wijziging in beleid rond meegeven van examenopgaven
Agentschap Telecom staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

(publicatiedatum: 6 augustus 2020)