Examenuitslag /actuele informatie


Wilt u weten hoe de Stichting Radio Examens omgaat met het coronavirus (Covid-19, update 13 oktober 2020)? Lees de informatie hier.

13 oktober: We zijn bezig om voor de examens van 4 november extra zaalruimte te huren, zodat de maximale groepsgrootte van 30 personen in een zaal niet wordt overschreden. Er wordt ook gebruik gemaakt van twee verschillende ingangen en aparte wachtruimtes. De examens van 4 november gaan dus door.


Voor een N-examen bent u geslaagd met 29 of meer antwoorden goed (maximaal 11 fout).

Voor een F-examen bent u geslaagd met 35 of meer antwoorden goed (maximaal 15 fout).Examens op 2 september in Veldhoven


Goede antwoorden voor het N-examen op 2 september in Veldhoven
Goede antwoorden voor het F-examen op 2 september in Veldhoven

De slagingspercentages:
N-examen 2 september: 91,2 %
F-examen 2 september: 59,3 %

Geslaagd en meer informatie over het vervolgproces? Lees daarvoor de informatie op het blad met goede antwoorden.

De rapportage en de scores zijn inmiddels aan Agentschap Telecom toegezonden.


 

Wijziging in beleid rond meegeven van examenopgaven
Agentschap Telecom staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

(publicatiedatum: 6 augustus 2020)