Examenuitslag /actuele informatie

Registreren is vrijgegeven
Van Agentschap Telecom is bericht ontvangen, dat het invoeren van de gegevens van de geslaagden in het register is afgerond en dat de geslaagden nu hun roepletters kunnen vastleggen in het register. De brieven met de uitslag worden op 24 september verzonden.

(publicatiedatum: 19 september 2022)

Vertraging bij invoeren gegevens door AT
Van Agentschap Telecom is woensdag 14 september bericht ontvangen dat er door vakantie van de daarmee belaste medewerker enige vertraging is opgetreden bij het inlezen van de gegevens van de geslaagden in het register. Hierdoor kunt u nog niet inloggen om uw roepletters te registreren. In de werkweek van 19 - 23 september zou dit gereed moeten zijn en krijgt de Stichting Radio Examens daarvan bericht, gevolgd door de 'vaststellingsbrief' met de beschikking over de examens van 7 september. Zodra wij die brief hebben ontvangen, mailen wij alle kandidaten dat de beschikking is ontvangen en versturen wij de brieven met de uitslag en - voor de geslaagden - ons certificaat.

(publicatiedatum: 17 september 2022) 


Examens 7 september 2022 Veldhoven
Hier vind je de goede antwoorden van de examens van 7 september.

Goede antwoorden F-examen 7 september
Goede antwoorden N-examen 7 september

De voorlopige uitslag van de examens: 
Voor het F-examen is 55,5% geslaagd.
Voor het N-examen is 86,7% geslaagd.

Wat gebeurt er na het examen?
- Wij kijken de examens na en leggen de behaalde scores vast (gereed op 7 september).
- Wij sturen de behaalde scores aan Agentschap Telecom (op 8 september).  
- Agentschap Telecom controleert de gegevens van de kandidaten en voert de gegevens van de geslaagde kandidaten op in het gebruikersregister. Ook zorgt het Agentschap Telecom ervoor dat de Staatssecretaris de uitslag van het examen kan vaststellen.
- Nadat dit is gebeurd, informeert Agentschap Telecom de Stichting Radio Examens (SRE) dat de uitslag definitief is. 
- Zodra SRE dit bericht ontvangen heeft, wordt per e-mail een bericht gestuurd aan alle kandidaten dat de uitslag bekend is. Daarna versturen wij ook per post de uitslag. Ben je geslaagd? Dan ontvang je ook een certificaat.  
- Zodra de uitslag definitief is, kan je als je bent geslaagd je (nieuwe) roepletters online registreren op de website van Agentschap Telecom. 

Tussen het moment van het examen en de definitieve uitslag zit meestal een periode van ongeveer 2 à 3 weken. 

(publicatiedatum 7 september 2022)


Examentaken Agentschap Telecom per 1 juli 2023 naar CBR
Agentschap Telecom (AT) draagt de taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens over aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten die het zendamateurexamen willen doen hun examen afleggen bij het CBR.
De overdracht van taken is nodig omdat de examentaken te ver af zijn komen te staan van de kernactiviteiten van het AT. Ook is de ICT-omgeving waarin de examens worden gemaakt verouderd en is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om de inhoudelijke kwaliteit van de examens te kunnen garanderen.
Tegen deze achtergrond is AT op zoek gegaan naar een partij die de examentaken kan overnemen. Hieruit is het CBR als een geschikte partij naar voren gekomen. Voor het CBR is het ontwikkelen en afnemen van examens een kernactiviteit.
De komende maanden gebruiken AT en CBR om de overdracht te formaliseren. Het gaat daarbij niet alleen om operationele zaken en kennisoverdracht, maar ook om aanpassingen in de wet- en regelgeving die de overdracht juridisch mogelijk maken.

Vanaf 1 juli 2023 kunnen kandidaten een radio-examen bij een CBR Examencentrum afleggen. Hiervan zijn er 20 verspreid door heel Nederland. De kandidaat kiest zelf de dag en het tijdstip waarop hij examen wil doen. Omdat het CBR de examens digitaal afneemt, ontvangt de kandidaat direct na het examen de uitslag. De uitslag wordt daarna door het CBR automatisch doorgegeven en verwerkt in het Gebruikersregister van AT. Geslaagde kandidaten kunnen hierdoor sneller dan op dit moment zichzelf in het Gebruikersregister registreren en hun (nieuwe) roepletters aanvragen.
 
Totdat de overdracht is gerealiseerd, blijft de Stichting Radio Examens (SRE) verantwoordelijk voor de organisatie van de radio-examens. In 2023 zal de SRE nog examens afnemen in januari, maart, mei en juni. De examendata worden gepubliceerd op de pagina Examendata van deze website (https://www.radio-examen.nl).

Lees hier ook de antwoorden op veel gestelde vragen over de overdracht van examentaken.

(publicatiedatum: 8 juli 2022)


Tarieven examens 2022/2023
Op 4 november 2021 is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022 gepubliceerd. Hierin staan de regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom. In de regeling is terug te vinden dat voor de N- en F-examens die in 2022 worden gehouden het tarief 72 euro bedraagt. Dit tarief blijft in 2023 gehandhaafd. 

(publicatiedatum: 7 november 2021, update 8 juli 2022)

 

Coronavirus (Covid-19)
Wilt u weten hoe de Stichting Radio Examens omgaat met het coronavirus? Lees de informatie hier.

(publicatiedatum: 13 oktober 2020)

 

Wijziging in beleid rond meegeven van examenopgaven
Agentschap Telecom staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

(publicatiedatum: 6 augustus 2020)