Examenuitslag /actuele informatie


Radio-examens geannuleerd door verlenging lockdown (update 12 januari 2021)
De lockdown om het aantal coronabesmettingen terug te dringen is met drie weken verlengd, gerekend vanaf 19 januari. Door de verlenging is het niet mogelijk om de examens van 27 januari (Nieuwegein) en 1 februari (Nijkerk) door te laten gaan.
Voor de kandidaten die zich hadden ingeschreven voor deze examens wordt door de Stichting Radio Examens (SRE) een "inhaal-examen" georganiseerd op zaterdag 20 februari. Deze datum is onder het voorbehoud, dat de lockdown niet nogmaals wordt verlengd. Deze inhaal-examens vinden plaats bij Meeting District in Nieuwegein. De kandidaten zijn hierover inmiddels door de SRE geïnformeerd. Inhaal-examens zijn uitsluitend toegankelijk voor kandidaten waarvan een eerder examen is geannuleerd.

Lockdown
In verband met de actuele maatregelen (lockdown) is het in ieder geval tot 19 januari 2021 niet mogelijk om examens af te nemen. In de week vóór 19 januari 2021 zal de overheid bekend maken wat er na deze datum weer mogelijk is. Als de maatregelen verlengd worden en geplande examens daardoor niet door kunnen gaan, ontvangen kandidaten hierover bericht. Wij laten dan ook weten wanneer er een mogelijkheid is om deel te nemen aan een "inhaal-examen." Inhaal-examens zijn examens die extra worden georganiseerd en uitsluitend toegankelijk zijn voor kandidaten waarvan een eerder examen geannuleerd is.

 

Annulering examens 13 januari (Nijkerk)

Op 14 december heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om het risico van verspreiding van COVID-19 te beperken. De maatregelen zijn erop gericht om onderling contact tot een minimum te beperken. De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot 19 januari.
Het besluit van het kabinet heeft tot gevolg dat de geplande N en F-examens van 13 januari in Nijkerk niet door kunnen gaan. Kandidaten die zich voor deze examens hadden opgegeven, zijn hierover inmiddels door de SRE geïnformeerd.

De Stichting Radio Examens zorgt ervoor, dat de betreffende kandidaten zo snel mogelijk alsnog hun examen kunnen afleggen:

- Voor kandidaten die zich hadden opgegeven voor het F-examen op 13 januari, wordt een vervangend examen georganiseerd op 27
  januari in Nieuwegein.
- Voor kandidaten die zich hadden ingeschreven voor het N-examen op 13 januari organiseren wij een vervangend examen op maandag 1
  februari in Nijkerk. 

(publicatiedatum: 14 december, update 15 december 2020)


Extra N-examens op 27 januari en 10 maart 2021

Door de actuele coronamaatregelen is de toegestane groepsgrootte op dit moment beperkt. Dit betekent dat examens sneller volgeboekt zijn. Dit is met name het geval bij de N-examens. Om ervoor te zorgen dat kandidaten toch op korte termijn examen kunnen doen, organiseert de SRE extra examens. Het eerste extra N-examen dat georganiseerd wordt, wordt op 27 januari 2021 gehouden in Nieuwegein. 

Ook op 10 maart 2021 vindt een examen plaats: dit examen is een besloten examen voor de cursisten die hun opleiding hebben gevolgd bij de vereniging RFDX. 

Update: Inmiddels zijn de N-examens van 27 januari en 3 maart volgeboekt. 

 

Examens op 4 november in Nieuwegein

De brieven met de uitslag en voor de geslaagden hun certificaat zijn verzonden. Kandidaten die geslaagd zijn kunnen zich vanaf nu via de website van het Agentschap Telecom registeren en/of hun (nieuwe) roepletters vastleggen. 

 

Goede antwoorden voor het N-examen op 4 november in Nieuwegein
Goede antwoorden voor het F-examen op 4 november in Nieuwegein

Voor een N-examen bent u geslaagd met 29 of meer antwoorden goed (maximaal 11 fout).

Voor een F-examen bent u geslaagd met 35 of meer antwoorden goed (maximaal 15 fout).

 

De (voorlopige) slagingspercentages:
N-examen 4 november: 87,0 %
F-examen 2 september: 65,4 %


De examenresultaten zijn bij de SRE verwerkt en toegezonden aan Agentschap Telecom.
Geslaagd en meer informatie over het vervolgproces? Lees daarvoor de informatie op het blad met goede antwoorden.

(publicatiedatum: 5 november 2020)Examenkosten in 2021
In de Regeling Vergoedingen van Agentschap Telecom d.d. 18 oktober 2020 staat, dat het examengeld voor examens in 2021 is verhoogd naar € 71,-. Dit geldt voor alle inschrijvingen die vanaf 3 november 2020 worden gedaan. 

(publicatiedatum: 2 november 2020)Coronavirus (Covid-19)
Wilt u weten hoe de Stichting Radio Examens omgaat met het coronavirus? Lees de informatie hier.

(publicatiedatum: 13 oktober 2020)

 

Wijziging in beleid rond meegeven van examenopgaven
Agentschap Telecom staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

(publicatiedatum: 6 augustus 2020)