Examenuitslag /actuele informatie


Beschikking van Agentschap Telecom over 3 november ontvangen
Agentschap Telecom heeft ons bericht dat de uitslag van de examens van 3 november definitief is en dat de gegevens van de geslaagden zijn ingevoerd in het register, zodat zij zich kunnen registreren (of hun N-registratie kunnen omzetten in een F-registratie). Per mail hebben wij de kandidaten hierover geïnformeerd en de brieven met de uitslag zijn op 10 november verzonden.

(publicatiedatum: 10 november 2021)


Tarieven examens 2022
Op 4 november 2021 is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022 gepubliceerd. Hierin staan de regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom. In de regeling is terug te vinden dat voor de N- en F-examens die in 2022 worden gehouden het tarief 72 euro zal bedragen. 

(publicatiedatum: 7 november 2021)


Goede antwoorden examen 3 november 2021 (Nieuwegein)
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het F-examen: 36,8%
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het N-examen: 70,6%

Antwoorden N-examen
Antwoorden F-examen


Wat gebeurt er na het examen?
- Wij kijken de examens na en leggen de behaalde scores vast (gereed op 3 november).
- Wij sturen de behaalde scores aan Agentschap Telecom.  (verzonden op 4 november).
- Agentschap Telecom controleert de gegevens van de kandidaten en voert de gegevens van de geslaagde kandidaten op in het gebruikersregister. Ook zorgt het Agentschap Telecom ervoor dat de Staatssecretaris de uitslag van het examen kan vaststellen.
- Nadat dit is gebeurd, informeert Agentschap Telecom de Stichting Radio Examens (SRE) dat de uitslag definitief is.
- Zodra SRE dit bericht ontvangen heeft, wordt per e-mail een bericht gestuurd aan alle kandidaten dat de uitslag bekend is. Daarna versturen wij ook per post de uitslag. Ben je geslaagd? Dan ontvang je ook een certificaat.
- Zodra de uitslag definitief is, kan je als je bent geslaagd je (nieuwe) roepletters online registreren op de website van Agentschap Telecom.

Tussen het moment van het examen en de definitieve uitslag zit meestal een periode van ongeveer 3 weken. 


(publicatiedatum 3 november 2021)


Beschikking van Agentschap Telecom over 2 oktober ontvangen (update 15 oktober)
Agentschap Telecom heeft ons bericht dat de uitslag van de examens van 2 oktober definitief is en dat de gegevens van de geslaagden zijn ingevoerd in het register, zodat zij zich kunnen registreren (of hun N-registratie kunnen omzetten in een F-registratie). De brieven met de uitslag zijn inmiddels verzonden. Heb je examen gedaan en op 29 oktober de uitslag nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 
Goede antwoorden examen 2 oktober 2021 (Nieuwegein)

Goede antwoorden F-examen 2 oktober 2021
Goede antwoorden N-examen 2 oktober 2021

Het (voorlopige) slagingspercentage voor het F-examen: 50,0%
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het N-examen: 90,5%

(publicatiedatum 2 oktober 2021)


Goede antwoorden examen 1 september 2021 (Veldhoven)

Goede antwoorden F-examen 1 september 2021
Goede antwoorden N-examen 1 september 2021

Het (voorlopige) slagingspercentage voor het F-examen: 44,4%
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het N-examen: 79,2%

(publicatiedatum 1 september 2021)


Onderzoek Agentschap Telecom naar het overdragen van de examentaken
Het Agentschap Telecom (AT) onderzoekt of zij haar examentaken in de toekomst kan overdragen aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Op dit moment is het nog onzeker of het CBR examentaken overneemt van AT. Een eventuele overdracht van examentaken aan het CBR zal in elk geval niet eerder dan in 2023 zijn.

Dit betekent dat volgend jaar, in 2022, de radio-examens gewoon door de Stichting Radio Examens worden georganiseerd. De data waarop publiceren wij als gewoonlijk op de pagina "examendata" van onze website. Het eerste examen in 2022 wordt gehouden op 19 januari 2022 in Nijkerk (GLD). De aanmelding voor dit examen wordt in augustus opengezet.

(gewijzigd op: 15 juli 2021)
 


Examenkosten in 2021
In de Regeling Vergoedingen van Agentschap Telecom d.d. 18 oktober 2020 staat, dat het examengeld voor examens in 2021 is verhoogd naar € 71,-. Dit geldt voor alle inschrijvingen die vanaf 3 november 2020 worden gedaan. 

(publicatiedatum: 2 november 2020)


Coronavirus (Covid-19)
Wilt u weten hoe de Stichting Radio Examens omgaat met het coronavirus? Lees de informatie hier.

(publicatiedatum: 13 oktober 2020)

 

Wijziging in beleid rond meegeven van examenopgaven
Agentschap Telecom staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

(publicatiedatum: 6 augustus 2020)