Examenuitslag /actuele informatie

RDI draagt examentaken over aan het CBR
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft per 1 juli 2023 haar examentaken voor de maritieme en radiozendexamens overgedragen aan het CBR. 
 

"Voor het laten afnemen van de examens door het CBR en niet meer door de externe private partijen, wordt van belang geacht dat het afnemen van de examens een taak is voor de overheid, die door een onafhankelijke overheidsorganisatie moet worden uitgevoerd. Het laten afnemen van van theorie-examens door private organisaties is naar mening van de minister niet meer opportuun.  - De minister van Exonomische Zaken en Klimaat"

Kandidaten die een radio-examen willen afleggen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij het CBR.Examen 21 juni 2023 Nijkerk
Dit zijn de goede antwoorden van de examens die op 21 juni zijn gehouden in Nijkerk.

Goede antwoorden F-examen 2023. Het (voorlopig) slagingspercentage voor dit F-examen is 48,4%
Goede antwoorden N-examen 2023. Het (voorlopig) slagingspercentage voor dit N-examen is  60,5%

(publicatiedatum 21 juni 2023)


Vanaf 1 maart kleine wijzigingen in de vragen over de voorschriften
Tot nu toe waren de vragen over de voorschriften gebaseerd op de inmiddels verouderde Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik.
M.i.v. 1 maart 2023 zullen deze vragen zijn aangepast aan de huidige versie van de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015.
De regeling is te vinden via menu Informatie op deze website en via de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Ook de door de Stichting Radio Examens geschreven Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen is gewijzigd. U vindt dit document op deze website onder menu Informatie.

(Publicatiedatum 25 januari 2023)


Examentaken Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) per 1 juli 2023 naar CBR
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom) draagt de taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens over aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten die het zendamateurexamen willen doen hun examen afleggen bij het CBR.
De overdracht van taken is nodig omdat de examentaken te ver af zijn komen te staan van de kernactiviteiten van de RDI. Ook is de ICT-omgeving waarin de examens worden gemaakt verouderd en is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om de inhoudelijke kwaliteit van de examens te kunnen garanderen.
Tegen deze achtergrond is de RDI op zoek gegaan naar een partij die de examentaken kan overnemen. Hieruit is het CBR als een geschikte partij naar voren gekomen. Voor het CBR is het ontwikkelen en afnemen van examens een kernactiviteit.
De komende maanden gebruiken de RDI en CBR om de overdracht te formaliseren. Het gaat daarbij niet alleen om operationele zaken en kennisoverdracht, maar ook om aanpassingen in de wet- en regelgeving die de overdracht juridisch mogelijk maken.

Vanaf 1 juli 2023 kunnen kandidaten een radio-examen bij een CBR Examencentrum afleggen. Hiervan zijn er 20 verspreid door heel Nederland. De kandidaat kiest zelf de dag en het tijdstip waarop hij examen wil doen. Omdat het CBR de examens digitaal afneemt, ontvangt de kandidaat direct na het examen de uitslag. De uitslag wordt daarna door het CBR automatisch doorgegeven en verwerkt in het Gebruikersregister van de RDI. Geslaagde kandidaten kunnen hierdoor sneller dan op dit moment zichzelf in het Gebruikersregister registreren en hun (nieuwe) roepletters aanvragen.
 
Lees hier ook de antwoorden op veel gestelde vragen over de overdracht van examentaken.

(publicatiedatum: 8 juli 2022)


Wijziging in beleid rond meegeven van examenopgaven
Agentschap Telecom (nu: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, RDI) staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

(publicatiedatum: 6 augustus 2020)