Examenuitslag /actuele informatie

Beschikking over de examens van 26 mei (Nieuwegein) ontvangen
(publicatiedatum 5 juni 2021)
Vandaag is op het secretariaat de beschikking (goedkeuring) van Agentschap Telecom over de examens van 26 mei in Nieuwegein ontvangen. Alle betrokkenen krijgen een e-mail en de brieven (voor de geslaagden: inclusief ons certificaat) gaan dit weekend op de post.
De geslaagden kunnen zich vanaf nu bij Agentschap Telecom registreren als radiozendamateur of hun bestaande N-registratie 'updaten' naar F.

Beschikking over de examens van 15 mei (Leeuwarden) ontvangen
(publicatiedatum 3 juni 2021)
Vandaag is op het secretariaat de beschikking (goedkeuring) van Agentschap Telecom over de examens van 15 mei in Leeuwarden ontvangen. Alle betrokkenen krijgen een e-mail en de brieven (voor de geslaagden: inclusief ons certificaat) gaan vandaag op de post.
De geslaagden kunnen zich vanaf nu bij Agentschap Telecom registreren als radiozendamateur of hun bestaande N-registratie 'updaten' naar F.

Versoepeling van het coronabeleid van de regering
In de persconferentie van de regering op 28 mei 2021 is de nieuwe norm voor het maximum aantal personen dat in één zaal aan tafels mag zitten, mits de 1,5 m norm wordt gehandhaafd, gesteld op 50 personen. Rekening houdend met de afmetingen van de zaal, heeft dit geresulteerd in een verruiming van max. 30 naar max. 45 deelnemers per examen op 3 juli. De reeds gesloten aanmelding voor deze examens is daarom heropend voor de duur van 1 week.


Examenuitslag examens 26 mei (Nieuwegein)
Goede antwoorden F-examen 26 mei Nieuwegein
Goede antwoorden N-examen 26 mei Nieuwegein

Het (voorlopige) slagingspercentage voor het F-examen: 84,2%
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het N-examen: 77,5%

Wat gebeurt er na het examen?
- Wij kijken de examens na en leggen de behaalde scores vast (26 mei).
- Wij sturen de behaalde scores aan Agentschap Telecom (27 mei). 

- Agentschap Telecom controleert de gegevens van de kandidaten en voert de gegevens van de geslaagde kandidaten in in het gebruikersregister. Ook zorgt het Agentschap Telecom ervoor dat de Staatssecretaris de uitslag van het examen kan vaststellen.
- Nadat dit is gebeurd, informeert Agentschap Telecom de Stichting Radio Examens (SRE) dat de uitslag definitief is.
- Zodra SRE dit bericht ontvangen heeft, wordt per e-mail een bericht gestuurd aan alle kandidaten dat de uitslag bekend is. Daarna versturen wij ook per post de uitslag. Ben je geslaagd? Dan ontvang je ook een certificaat.
- Zodra de uitslag definitief is, kan je als je bent geslaagd je (nieuwe) roepletters online registreren op de website van Agentschap Telecom.

Tussen het moment van het examen en de definitieve uitslag zit meestal een periode van ongeveer 3 weken. 

(publicatiedatum 26 mei 2021)


Examenuitslag examens 15 mei (Leeuwarden)
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het F-examen: 55,6%
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het N-examen: 70,0%

Goede antwoorden F-examen 15 mei 2021
Goede antwoorden N-examen 15 mei 2021

(publicatiedatum: 15 mei 2021)


Examenuitslag examens 14 april verzonden
Op 28 april heeft de SRE bericht ontvangen dat de uitslag van de examens van 14 april definitief is. Dit betekent dat de geslaagden zich nu via de website van Agentschap Telecom kunnen registreren. Ook zijn de brieven met de officiële uitslag vandaag op de post gegaan. 

(publicatiedatum: 28 april 2021)


Voorlopige uitslag examen 14 april 2021

Wat gebeurt er na het examen?
- Wij kijken de examens na en leggen de behaalde scores vast (14 april).
- Wij sturen de behaalde scores aan Agentschap Telecom (15 april). 
- Agentschap Telecom controleert de gegevens van de kandidaten en voert de gegevens van de geslaagde kandidaten in in het gebruikersregister. Ook zorgt het Agentschap Telecom ervoor dat de Staatssecretaris de uitslag van het examen kan vaststellen.
- Nadat dit is gebeurd, informeert Agentschap Telecom de Stichting Radio Examens (SRE) dat de uitslag definitief is.
- Zodra SRE dit bericht ontvangen heeft, wordt per e-mail een bericht gestuurd aan alle kandidaten dat de uitslag bekend is. Daarna versturen wij ook per post de uitslag. Ben je geslaagd? Dan ontvang je ook een certificaat.
- Zodra de uitslag definitief is, kan je als je bent geslaagd je (nieuwe) roepletters online registreren op de website van Agentschap Telecom.

Tussen het moment van het examen en de definitieve uitslag zit meestal een periode van ongeveer 3 weken. 


Goede antwoorden F-examen 14 april 2021 - Nieuwegein
Goede antwoorden N-examen 14 april 2021 - Nieuwegein

Het (voorlopige) slagingspercentage voor het F-examen: 67,9%
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het N-examen: 90,0%

(publicatiedatum 14 april 2021)Beschikking examen 17 maart en 27 maart ontvangen
Op zaterdag 10 april hebben wij van het Agentschap Telecom de beschikkingen voor de examens van 17 en 27 maart ontvangen. Dit betekent dat de uitslag van de genoemde examens nu definitief is. Per mail zijn de kandidaten hierover geïnformeerd. Ook zijn direct de brieven -en voor degenen die geslaagd zijn een certificaat- op de post gedaan. We verwachten dat PostNL deze brieven vanaf a.s. dinsdag zal bezorgen.

(publicatiedatum: 10 april 2021)


Examens 27 maart in Nieuwegein
Goede antwoorden voor het N-examen van 27 maart

Het (voorlopige) slagingspercentage: 77,8%

Het examen van 27 maart was tevens een inhaal examen voor de groep cursisten van de vereniging RFDX. Van deze groep is het (voorlopig) slagingspercentage 87,0%.

(publicatiedatum: 27 maart)


Examens op 17 maart in Nieuwegein:
Goede antwoorden voor het N-examen van 17 maart 2021 in Nieuwegein
Goede antwoorden voor het F-examen van 17 maart 2021 in Nieuwegein


De (voorlopige) slagingspercentages:
N-examen 91,7%
F-examen 84,6%


(publicatiedatum: 17/18 maart 2021)De examens van 17 maart, 27 maart en 14 april gaan door! 
De Stichting Radio Examens (SRE) heeft, na uitgebreid overleg met de verantwoordelijke autoriteiten, toestemming ontvangen om binnen de huidige corona-regels weer radio-examens te organiseren.

Het eerste examen dat op basis van de verkregen toestemming wordt gehouden, vindt plaats op woensdag 17 maart bij Meeting District in Nieuwegein. De kandidaten van 17 maart, die eigenlijk al in januari al hun examen zouden doen, zijn inmiddels al over dit goede nieuws geïnformeerd.

Bij de examens gelden strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor de kandidaten en voor de vrijwilligers van de SRE.

Na de examens van 17 maart vinden er ook inhaalexamens plaats op zaterdag 27 maart en op woensdag 14 april. Aanmelden voor deze examens is niet meer mogelijk. Wel zijn er op dit moment nog plaatsen beschikbaar voor het N-examen van 15 mei (Leeuwarden), de F en N-examens van 26 mei (Nieuwegein) en de F en N-examens van 1 september (Veldhoven). Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze website.

Namens de Stichting Radio Examens,
Henk Vrolijk, secretaris

(publicatiedatum: 5 maart 2021)


Examenkosten in 2021
In de Regeling Vergoedingen van Agentschap Telecom d.d. 18 oktober 2020 staat, dat het examengeld voor examens in 2021 is verhoogd naar € 71,-. Dit geldt voor alle inschrijvingen die vanaf 3 november 2020 worden gedaan. 

(publicatiedatum: 2 november 2020)


Coronavirus (Covid-19)
Wilt u weten hoe de Stichting Radio Examens omgaat met het coronavirus? Lees de informatie hier.

(publicatiedatum: 13 oktober 2020)

 

Wijziging in beleid rond meegeven van examenopgaven
Agentschap Telecom staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

(publicatiedatum: 6 augustus 2020)