Examengeld

Het examengeld voor examens in 2022 bedraagt €72 per examen. Dit bedrag ligt vast in de Regeling Vergoedingen Agentschap Telecom en is voor de Stichting Radio Examens bindend. U ontvangt geen factuur voor het examengeld.
 

Aanmelden voor het examen doet u met het formulier op deze website. Daarbij krijgt u de keuze tussen betalen met iDeal of (op een later moment) zelf overmaken. Als u kiest voor zelf overmaken, zorg er dan voor, dat in de opmerkingen uw naam, het soort examen en de datum van het examen zijn vermeld. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk drie weken voor de examendatum zijn ontvangen op:


IBAN:  NL12 ABNA 0532 9474 44


t.n.v. Stichting Radio Examens
te Rotterdam.


Betaalt u vanuit het buitenland of via een buitenlandse rekening?
De BIC van onze rekening bij ABNAMRO is ABNANL2A.

N.B.: Als u niet met iDeal betaalt dan altijd eerst aanmelden via de website, dan betalen. Zonder betaling ontvangt u geen uitnodiging.


Terugvragen van betaald examengeld
Uitsluitend bij bijzondere omstandigheden kan het betaalde examengeld worden teruggevraagd. Een verzoek tot restitutie moet schriftelijk, met bewijsstukken worden meegezonden. Hieronder staat wanneer er sprake is van onder bijzondere omstandigheden.
 

Medische reden
Je moet een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring of de ziekenhuisopname.
Als de arts geen verklaring wil meegeven, kan hij de ´Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven’ invullen. Deze door de arts ondertekende toelichting nemen wij ook in behandeling.

Overlijden
Bij het overlijden van 1 van je ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus. Het examen viel in de periode tussen het overlijden en de begrafenis of crematie. Of bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind. Het examen viel op de dag van overlijden of op de dag van de begrafenis of crematie. Je moet een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.

Gedetacheerd
Je wordt als militair op korte termijn gedetacheerd. Je moet een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van je oproep voor detachering of een verklaring van je commandant.

Geboorte
Bij de geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.
 
Wordt de aanvraag tot restitutie goedgekeurd? Dan betalen we geld terug. De Stichting Radio Examens vergoedt het examengeld na aftrek van administratiekosten.