Het coronavirus (Covid-19): hoe gaat de Stichting Radio Examens (SRE) daar mee om?
Update 12 januari.


Lockdown
In verband met de actuele maatregelen (lockdown) is het in ieder geval tot 9 februari 2021 niet mogelijk om examens af te nemen. In de week vóór 9 februari zal de overheid bekend maken wat er na deze datum weer mogelijk is. Als de maatregelen (opnieuw) verlengd worden en geplande examens daardoor niet door kunnen gaan, ontvangen kandidaten hierover bericht. Wij laten dan ook weten wanneer er een mogelijkheid is om deel te nemen aan een "inhaal-examen." Inhaal-examens zijn examens die extra worden georganiseerd en uitsluitend toegankelijk zijn voor kandidaten waarvan een eerder examen geannuleerd is.

Afname examens
Om de afname van examens tijdens de coronacrisis zo verantwoord mogelijk te laten verlopen, heeft Stichting Radio Examens (SRE), in samenwerking met de locaties waar examens worden afgenomen, de onderstaande maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen zoals de regering deze voorschrijft en gelden tot nadere berichtgeving. Het is de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene om de regels na te leven. Alleen dan is het mogelijk dat we op basis van deze maatregelen de examens kunnen laten doorgaan.

Maatregelen op de examenlocaties:
-  Het aantal beschikbare plaatsen voor een examen is beperkt en afgestemd op de door het Kabinet en de Veiligheidsregio bepaalde maximale
   groepsgrootte.
-  Examenplekken zijn zeer ruim opgesteld, zodat er minimaal 1,5 meter afstand aanwezig is tussen de kandidaten, ook bij het komen en gaan
-  Examenwerkplekken worden voor ieder examen schoongemaakt
-  De looproutes zijn aangegeven
-  Er wordt tijdens de examens geen koffie ingeschonken. In plaats daarvan staat voor iedereen een flesje water klaar op de tafels
-  Medewerkers van de SRE dragen mondkapjes
-  Bij ziekteverschijnselen wordt de kandidaat de toegang tot het examen ontzegd
-  Kandidaten dienen direct na het examen de locatie te verlaten: goede antwoorden worden niet langer aan het eind van het examen uitgedeeld,
   maar binnen 24 uur na het examen op de website gepubliceerd
-  Er mogen in de wachtruimte geen wervings- of andere activiteiten van de verenigingen plaatsvinden

Omdat SRE gebruik maakt van verschillende examenlocaties, kunnen er locatiespecifieke maatregelen gelden. Deze locatiespecifieke informatie vindt de kandidaat in de uitnodigingsbrief.

Maatregelen te nemen door examenkandidaten:
-  Naleven richtlijnen RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
-  Bij binnenkomst van de wachtruimte, bij het naar de examenzaal lopen en het zoeken van uw tafel draagt u een mondkapje
-  Verplicht handen ontsmetten bij binnenkomst op de examenlocatie
-  Minimaal 1,5 meter afstand houden
-  Volgen van de aangegeven looproutes
-  Volgen van de instructies van medewerkers van de examenlocatie en de SRE
-  Het dragen van mondkapjes wordt dringend geadviseerd, maar alleen zolang u zit om het examen te doen mag het mondkapje worden
   afgelegd
-  U doet het mondkapje weer op voordat u opstaat om uw antwoordenblad in te leveren en u houdt het op, tot u het gebouw hebt verlaten
-  Blijf thuis bij ziekteverschijnselen

Als een examenkandidaat is ingeschreven voor een examen, dan gaan wij er vanuit dat hij of zij het examen komt maken. Indien de kandidaat het examen i.v.m. corona gerelateerde klachten wil verzetten, dan kan het examen kosteloos worden verzet als ons dit tijdig gemeld wordt, liefst per e-mail. Indien een kandidaat is ingeschreven voor een examen en zonder afmelding niet op komt dagen, dan zijn wij genoodzaakt deze kosten wel in rekening te brengen.

Tot slot:
Alle beslissingen die Stichting Radio Examens neemt, zijn gebaseerd op de maatregelen van de Overheid en het RIVM. Omdat de situatie en adviezen soms wijzigen,  kan het mogelijk zijn dat maatregelen moeten worden herzien. Daarvoor vragen we je begrip. In de kern is het van belang dat een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in het naleven van die maatregelen. Op deze wijze kunnen we onze medewerkers en de examenkandidaten zo goed mogelijk beschermen en de examens zo verantwoord mogelijk laten verlopen.