Bijzonder examen

De Examenregeling Frequentiegebruik 2008 biedt de mogelijkheid om een bijzonder examen af te nemen. De Stichting Radio Examens kan ook bijzondere examens afnemen.

 

Hoe werkt het bijzonder examen?
Soms is het voor iemand niet mogelijk om het reguliere examen af te leggen. Bijvoorbeeld door een lichamelijke of verstandelijke beperking of ziekte. In die gevallen kan de kandidaat bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een gemotiveerd verzoek indienen voor toestemming voor het afleggen van een bijzonder examen. Vanaf 1 juli 2023 wijzigt de procedure, omdat de examinering dan wordt overgenomen door het CBR. U hebt dan geen toestemming meer nodig van de RDI.
 

Een verzoek om toestemming voor een bijzonder examen kan tot medio mei 2023 worden ingediend bij:
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur,
Postbus 450,
9700 AL  Groningen

 

Als de RDI uw verzoek voor een bijzonder examen goedkeurt, ontvangt u een brief van de RDI met de toestemming. De toestemming is drie maanden geldig en wordt niet verlengd. U moet dus klaar zijn met de studie als u de toestemming aanvraagt. Zodra u de toestemming hebt, meldt u zich aan voor een examen via deze website. Wacht hier niet te lang mee, want na 1 juli kunnen wij geen bijzonder examen meer afnemen en bovendien moet het bijzonder examen twee weken voor het gehouden wordt, worden gemeld aan de RDI en er moeten examinatoren worden gevonden die in die periode beschikbaar zijn.

 

De aanmelding via deze website verloopt hetzelfde als voor een schriftelijk examen. Vermeld in uw aanmelding bij opmerkingen, dat het om een bijzonder examen gaat. Er wordt dan contact met u opgenomen om het examen te plannen. Dat hoeft dus niet te zijn op de datum die u bij uw aanmelding hebt gekozen.

 

Zo nodig wordt het examen bij de kandidaat thuis afgenomen. Het examen wordt schriftelijk afgenomen, tenzij de RDI toestemming heeft gegeven voor een mondeling examen. Een bijzonder examen wordt dus aangepast aan de situatie van de kandidaat, maar voldoet aan dezelfde exameneisen en is daardoor niet gemakkelijker dan een normaal schriftelijk examen.
Examens worden alleen in het Nederlands afgenomen.